Gratisprogrammer.net - Kategorier på L

Velkommen til Gratisprogrammer.net/katalog!

Utvalgte linker til tjenester og produkter på Internett alfabetisk sortert etter kategori:


Innhold: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å   0 - 9Liberalist


Oversikt over nettsteder med liberalistiske synspunkter 


Nettstedet AdamSmith.no skal også være en ressurs for dem som er interessert i å lære mer om Adam Smith. Her finner man bl.a. kjente Smith-sitater i norsk oversettelse, og oversikt over artikler og ressurser om Adam Smith på internett.  

DLF er et liberalistisk parti som bygger på opplysningstidstradi-sjonen, den sekulære vestlige kulturarven og vestens verdier. Dette innebærer: Troen på fremskrittet og fornuften, og retten til å søke lykken.  

Objektivismen er et sekulært livssyn som vektlegger fornuft, individualisme og respekt for produktiv virksomhet. Den er et integrert filosofisk system som identifiserer de prinsippene et menneske må tenke og handle i samsvar med for å kunne leve et godt liv.  

Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. Fremskrittspartiets hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.  

Organisatorisk samlingspunkt for alle norske liberalister: Å samle norske liberalister i én organisasjon, basert på individuelt medlemskap. Det spiller ingen rolle hvilket parti du er medlem av/ aktiv i, eller om du jobber for liberalismen utenfor partiene. Gjennom FRIdemokratene kan du delta i et partipolitisk uavhengig nettverk.  

FRIstud er en liberalistisk studentorganisasjon. Vi har kontor på Studenthuset Chateau Neuf. Vi er tilknyttet Det Norske Studentersamfund som en Samfundsforening og FRIdemokratene som et FRI-lag.  

Ideer om Frihet er et norsk liberalistiske idetidsskriftet som utkom i tidsrommet 1980-2000. På hjemmesidene er det lagt ut mange av de artiklene som har tålt tidens tann.  

Liberaleren er en internettavis som eies av FRIdemokratene. Redaktøren utnevnes av sentralstyret i FRIdemokratene. Redaktøren har full redaksjonell frihet innenfor rammene av FRIdemokratenes prinsipperklæring og denne vedtatte redaksjonelle linjen.