Artikler på Gratisprogrammer.net

Bredbåndstelefoni / IP telefoni

IP-telefoni  er overføring av samtaler og lyd via datanettverk basert på internetprotokollen IP. Til forskjell fra vanlige analoge telefoner skjer overføringen digitalt, dvs oppdelt i datapakker. IP telefoni kalles også for webtelefoni, DSL telfoni og bredbåndstelefoni.

En IP telefonsamtale kan kobles mellom flere datamaskiner. Det er også mulig å bruke en vanlig analog telefon som kobles til IP nettverket via digitalt utstyr som bla levers av GET. Ved å koble IP samtaler over internet når man i prinsippet hele jorden ofte til lave samtalepriser en med tradisjonell telefoni. IP telefonen kan også erstatte vanlige telefon hvor en da sparer den månedlige fastavgiften.

På 1990 tallet økte mengden telefonisamtaler som brukte IP teknologien. De fleste telefonleverandører og mange bredbåndsleverandører tilbyr i dag IP telefoni som en tjeneste og ble koblet sammen med det analoge telefonsystemet. Markedet er i dag relativt uregulert, noe som gjør at mange mindre foretak forsøker å slå seg inn på markedet på bekostning av de store teleselskapene som Chess og Telenor

Utviklingen av systemet pågår for fullt, men det finnes fortsatt problemer med lydkvaliteten, forsinkelser, algoritmene som komprimerer datapakkene og tjenestekvalitet. Det forventes at kvaliteten på samtalene får høy prioritet, da kvaliteten varierer sterkt i forskjellige deler av nettet.

Fordeler med bredbåndstelefoni:

  • Lavere ringekostnader, spesielt for utenlandsamtaler
  • Lavere infrastruktur kostnader.
  • Avanserte funksjoner som bla overføring av video, bilde og andre digitale data.

Ulemper med bredbåndstelefoni:

  • Dårlig stabilitet på nett og utstyr
  • Kan risikere å miste deler av samtalene pga "klipping" og "spraking"
  • Mange tilbydere, både seriøse og useriøse.

Lovgivning

Norge har som en av Europas's første nasjoner innført direktiv fra EU som sier at norske telefonnummere skal kun brukes av personer og organisasjoner med fast adresse i Norge. Dette førte til at Skype måtte stoppe sitt Skype-ln program. Dette var et program hvor brukere kunne få et norsk telefonnummer. Men det er fortsatt mulig å få telefonnummer fra andre eurpeiske land.

Det er et problem for operatørene at de må kunne levere informasjon til nødnummer om hvor brukeren befinner seg (110,112 og 113) Hvis en person for eksempel bosatt i Finmark ringer nødnummer med bredbåndstelefon fra et Oslo basert selskap så vil kun få kontakt med nødsentralen i Oslo. Dette er en utfordring som gjør at bør ikke basere seg på kun IP telefoni i hjemmet, man bør også ha mobilabonnement i fra Telenor Mobil, Chess eller andre telefoni leverandører.

Operatører

Det fines mange operatører på bredbåndstelefoni. Vi nevner noen av de viktigste:

Kilder: wikipedia, aundertegnede,  Drift av lokalnettverk - Arne B. Mikalsen, Innføring i datakommunikasjon" skrevet av Hallsteinsen, Klefstad og Skundberg